Fiscale adviseurs

Regelgeving, gedragscode en klachten

De accountants die werkzaam zijn bij HLB Finpark staan ingeschreven in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft diverse gedrags- en beroepsregels geformuleerd en stelt permanente educatie verplicht. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening van HLB Finpark gegarandeerd.

Gedragscode en klokkenluidersregeling

HLB Finpark werkt volgens de gedragscode van de NBA. Uitgangspunt hiervan is dat de accountant handelt in het algemeen belang en zich aan vijf fundamentele beginselen houdt: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid.


Ook is HLB Finpark verplicht om haar klokkenluidersregeling op de website te plaatsen zoals omschreven in artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties en artikel 54 van Nadere Voorschriften Accountantskantoren. In deze klokkenluidersregeling wordt de melding, afhandeling en vertrouwelijkheid van klachten beschreven.

Heeft u een klacht over HLB Finpark?

Ondanks dat HLB Finpark haar uiterste best doet voor een optimaal resultaat, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. In dat geval kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier. HLB Finpark hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling waarbij een gemeld probleem op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze wordt afgehandeld. Alle informatie hierover vindt u in de klachtenregelingsprocedure van HLB Finpark.

Finpark Accountants & Adviseurs BV
Laan van Nieuw Oost-Indië 133 E 
2593 BM Den Haag

KvK 27246369

Privacyverklaring

Contactgegevens

 070 - 351 42 21

 info@finpark.nl

Finpark Accountants & Adviseurs BV fiscaal advies dat zich uitbetaalt.