Finpark geeft zowel het MKB als vermogende particulieren fiscaal advies;

Regelgeving, gedragscode en klachten

De accountants die werkzaam zijn bij Finpark staan ingeschreven in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft diverse gedrags- en beroepsregels geformuleerd en stelt permanente educatie verplicht. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening van Finpark gegarandeerd.  

Gedragscode en klokkenluidersregeling

Finpark werkt volgens de gedragscode van de NBA. Uitgangspunt hiervan is dat de accountant handelt in het algemeen belang en zich aan 5 fundamentele beginselen houdt: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid.

Ook is Finpark verplicht om haar klokkenluidersregeling op de website te plaatsen zoals omschreven in artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties en artikel 54 van Nadere Voorschriften Accountantskantoren. In deze klokkenluidersregeling wordt de melding, afhandeling en vertrouwelijkheid van klachten beschreven. 

Heeft u een klacht over Finpark?

Ondanks dat Finpark haar uiterste best doet voor een optimaal resultaat, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. In dat geval kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier. Finpark hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling waarbij een gemeld probleem op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze wordt afgehandeld. Alle informatie hierover vindt u in de klachtenregelingsprocedure van Finpark.